De stappen om koppeling te realiseren

Wij bieden geen standaard koppelingen aan. Juist omdat onze koppelingen specifiek te configureren zijn bestaat onze werkwijze ruwweg uit een aantal stappen.

1

Welke pakket worden gebruikt?

Niet alleen is het van belang om te weten tussen welke pakketten onze koppeling moet werken, maar we moeten ook weten wat de bron- en doelapplicaties zijn. Bijvoorbeeld: In welk pakket wordt een relatie aangemaakt en in welke pakketen moet deze relatie ook worden aangemaakt?
2

Inrichten van de standaardgegevens

Een aantal instellingen moeten bekend zijn. Denk hierbij welk dagboek gebruikt moet worden voor de verkoopfactuur. Of welk veld voor het algemene telefoonnummer gebruikt moet worden. Daarnaast is hierbij ook van belang om de autorisatie te regelen zodat wij via de API toegang krijgen tot deze gegevens.
3

Koppelen van de basisgegevens

Zoveel pakketten, zoveel mogelijkheden en ieder pakket heeft weer eigen benamingen voor zaken. In deze fase worden de gegevens door ons uitgelezen en vragen wij aan de gebruiker om in ons portaal de gegevens aan elkaar te koppelen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de relaties. Wij moeten weten welke relatie uit het ene pakket, overeen komt met de relatie uit het andere pakket. Daarbij proberen we zoveel mogelijk dit automatisch te doen.


4

Testen

Nadat deze stappen zijn voltooid lopen we gezamenlijk de inrichting nog eens door en vragen we om de afzonderlijke delen te testen. 
5

Live

Als dit allemaal is gedaan wordt de koppeling geactiveerd. Onze tools monitoren de koppeling en laten de gebruiker(s) weten als de koppeling niet goed werkt. Omdat de koppeling nieuw is en vragen kan opleveren zijn houden we de eerste tijd ook nauw contact.