Yesplan

Yesplan

Yesplan is een leverancier van software voor de evenementensector. In dit pakket kunnen evenementen worden gepland waarbij de medewerkers, de locaties en alles wat bij een evenement moet gebeuren, vastgelegd kan worden. Yesplan biedt diverse koppelingen standaard aan zoals met verschillende ticketsystemen. 

Wat bieden wij aan?

De koppeling zorgt ervoor dat per evenement een offerte of nacalculatie (verkoopfactuur) doorgezet kan worden naar het financiƫle pakket. Dit is letterlijk een druk op knop in Yesplan en de offerte en/of verkoopfactuur staat in de financiƫle boekhouding. Deze koppeling is mogelijk met:
- AFAS Profit (voor- en nacalulatie)
- Exact Online (debiteur aanmaken in EOL en boeken conceptfactuur)
- Visma (debiteur aanmaken in Visma en boeken conceptfactuur)
Zowel met de koppeling van AFAS Profit als Visma is het mogelijk om verbijzonderingen, kostenplaatsen e.d. te gebruiken.

Debiteuren

Bij gebruik van AFAS wordt gebruik gemaakt van een bestaande koppeling. Debiteuren aangemaakt in AFAS zijn beschikbaar in Yesplan.
Voor Exact Online en Visma geldt dat de debiteur aangemaakt kan worden vanuit Yesplan in EOL of Visma. Dit kan vooraf (met button 'aanmaken debiteur') of als de verkoopfactuur wordt aangemaakt wordt ook de debiteur aangemaakt als deze nog niet bestaat.

Offerte

In AFAS is het mogelijk om een voorcalculatie door te zetten. Hiervoor wordt in AFAS een project aangemaakt en een voorcalculatie aangemaakt. 

Verkoopfactuur

De verkoopfactuur is het uiteindelijke doel. In zowel AFAS, EOL en Visma wordt de nacalculatie of verkoopfactuur doorgezet. Hiervoor worden de werkelijke waarden uit Yesplan aangehouden. Ook namen van medewerkers worden vervangen door de algemene benamingen zodat zij niet op de verkoopfactuur worden vermeld.